Excel’de en önemli 10 formül

  1. SUM (TOPLA): Bir aralıktaki hücrelerin toplamını hesaplar.
  2. AVERAGE (ORTALAMA): Bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını hesaplar.
  3. VLOOKUP (DÜŞEYARA): Belirli bir değeri bulmak için diğer bir aralıkta arama yapar.
  4. IF (EĞER): Belirli bir koşulu değerlendirir ve belirli bir sonucu geri döndürür.
  5. INDEX (DİZİDEBUL): Bir dizideki belirli bir hücrenin değerini döndürür.
  6. MATCH (BUL): Bir değerin bir dizi içindeki konumunu bulur.
  7. COUNT (SAY): Bir aralıktaki hücrelerin sayısını sayar.
  8. CONCATENATE (BİRLEŞTİR): Metinleri birleştirir.
  9. IFERROR (HATAAÇIK): Bir formülün sonucunda hata oluşursa belirli bir değer döndürür.
  10. SUMIF (KOŞULTOPLA): Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin toplamını hesaplar.
1 Akıllı Görüntüledi